เมืองคอนวิกฤต! ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ยังพุ่ง 470 ราย สังเวยชีวิตอีก 3 ราย

1687
views

วันที่ 28 ต.ค.64 จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่จาก จาก 22 อำเภอ รวม 470 ราย ในจังหวัด 461 ราย, คืนถิ่น 7 ราย, เรือนจำ/ทัณฑสถาน 2 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 29,677 ราย รักษาหายแล้วสะสม 19,472 ราย เสียชีวิตสะสม 183 ราย

เสียชีวิต 3 ราย
รายที่ 1 เพคหญิง อายุ 59 ปี อ.ทุ่งสง โรคประจำตัว หัวใจ,เบาหวาน,ความดัน, ไขมัน
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 80 ปี อ.ทุ่งสง โรคประจำตัว ความดัน,หลอดเลือดสมอง
รายที่ 3 เพคหญิง อายุ 80 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว ไขมัน,ความดัน

อ.เมือง 112 ราย เรือนจำกลาง 1 ราย, อ.ท่าศาลา 51 ราย, อ.หัวไทร 37 ราย, อ.ทุ่งใหญ่ 35 ราย, อ.ทุ่งสง 34 ราย เรือนจำทุ่งสง 1 ราย, อ.ร่อนพิบูลย์ 27 ราย, อ.ขนอม 25 ราย, อ.นาบอน 24 ราย, อ.สิชล 21 ราย, อ.จุฬาภรณ์ 19 ราย, อ.ช้างกลาง 18 ราย, อ.ฉวาง 12 ราย, อ.พระพรหม 12 ราย, อ.พรหมศิรี 8 ราย, อ.บางขัน 6 ราย, อ.ลานสกา 6 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรคิ 6 ราย, อ.ปากพนัง 5 ราย, อ.เชียรใหญ่ 3 ราย, อ.ชะอวค 3 ราย, อ.ถ้ำพรรณรา 2 ราย, อ.พิปูน 2 ราย


สถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเมษายน จังหวัดนครศรีธรรมราช
Update ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

Cluster สำคัญในจังหวัด ราย
*Cluster ต.ท่าวัง (อ.เมือง) 19 ราย
*Cluster ต.ในเมือง (อ.เมือง) 19 ราย
*Cluster ต.มะม่วงสองต้น (อ.เมือง) 13 ราย
*Clusterต.ปากนคร (อ.เมือง) 13 ราย
*Clusterชุมชนมุสลิม ต.ท้องเนียน ม.1 (อ.ขนอม) 12 ราย
*Clusterต.นาเคียน(อ.เมือง10,อ.ร่อนพิบูลย์2) 12 ราย
*Cluster ต.ปากพูน (อ.เมือง) 11 ราย
*ผู้ป่วยมือาการ ต.สามตำบล ม.5(อ.จุฬาภรณ์) 11 ราย
*Cluster ต.ทำศาลา ม.5(อ.ทำาศาลา) 10 ราย
*Clusterโร งงานจิทีรับเบอร์(อ.นาบอน) 10 ราย
*Cluster บ้านนา ต.ช้างกลาง ม.1 (อ.ช้างกลาง) 10 ราย
*Cluster หมู่9 ต.ทุ่งใหญ่ (อ.ทุ่งใหญ่) 9 ราย
*ผู้ป่วยมีอาการ ชุมชน ม. 4 ต.ทรายขาว(อ.หัวไทร) 9 ราย
*อิ่นๆ 307 ราย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE