อำเภอท่าศาลา บูรณาการภาคส่วน ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาด

898
views

จ.นครศรีธรรมราช – อำเภอท่าศาลา บูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 30 ต.ค. 64 เวลา 10.30 น. นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา มอบหมายนายกันตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลท่าศาลา นางเสาวเบ็ญจมาศ อู่ทองคำ ปลัดอำเภอ นางจิรวรรณ ทิดคงทอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายวิเชียร ตระกูลกลกิจ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าศาลา เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม.

ลงพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลท่าศาลา ที่พบผู้ป่วย ติดเชื้อโควิค ในวันนี้ จำนวน 16 ราย ราย และมีผู้สัมผ้สเสี่ยงสูง 30 ราย และเสี่ยงต่ำ 2 รายผู้ติดเชื้อ ทางโรงพยาบาลได้รับไปกักตัวที่สถานที่กักตัวแล้ว บางรายขอกักตัวที่บ้าน

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต่ำ ในระยะห่าง 10 เมตร จากบ้าน ผู้ติดเชื้อ ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิค ทุกราย และได้ทำความเข้าใจให้กักตัว ให้ยึดหลักการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค ตามที่หมอสั่งการ และให้ตรวจจำนวน 3 ครั้ง และต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน

สำหรับ ร้านสะดวกชื้อที่มีพนักงานติดเชื้อ 1 คน ได้สั่งให้ปิดร้าน ตั่งแต่วันที่ 30 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2564 พร้อมสั่งการให้ร้าน ทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ และให้พนักงาน ทั่งหมด 8 คน กักตัว 14 วัน และเมื่อร้านเปิดให้บริการตามปกติจะต้องจัดพนักงานชุดใหม่มาให้บริการแทนชุดเก่าที่กักตัว

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE