เมืองคอน เตรียมความพร้อมเปิดเมือง 1 ธ.ค. 64 สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ นำร่อง 9 อำเภอ

2778
views

นครศรีธรรมราช – ภาคเอกชน จับมือการท่องเที่ยวตบเท้าขอผู้ว่าฯ นำร่องเปิดเมืองสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวนำร่อง 9 อำเภอ

ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม และมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ทั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณาถึงความพร้อมในการเปิดเมือง ในระยะที่ 2 ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

เบื้องต้นทางภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวได้เสนอถึงความพร้อมในการเปิดเมือง โดยเป็นการนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมใน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอขนอม ลานสกา เมืองนครศรีธรรมราช สิชล ท่าศาลา ปากพนัง นบพิตำ ทุ่งสง และอำเภอพรหมคีรี

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันถึงข้อดีของการเปิดเมืองใน 3 ประเด็น คือ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และระดับประเทศที่จะดำเนินการร่วมกัน ,เป็นการเร่งรัดมาตรการในการควบคุมโรคให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสร้างความร่วมมือของพี่น้องประชาชนให้เข้ามามีการมีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกันกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งในวันนี้ ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือวางแผนการเปิดเมือง มีการนำโมเดลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้ ทั้ง ภูเก็ตแซนบ็อค โควิดฟรีเซทติ้ง และการป้องกันแบบครอบจักรวาล

รวมถึงแนวทางเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด นอกจากนี้จะนำบทเรียนจากโมเดลต่างเหล่านั้นมาปรับใช้ นำมาตรฐาน SHA มาปรับใช้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมเพียงใด ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปร่วมกันว่า เราจะเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวให้ทันในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการนำร่องไปก่อนล่วงหน้าและมีการทดลองดำเนินการก่อนประมาณ 10 วัน เพื่อพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งและนำมาแก้ไข ปรับปรุง และเมื่อมีการเปิดเมืองแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจได้ว่าการนำร่องเปิดเมืองครั้งนี้ ได้พิจารณาถึงความพร้อม และมีการนำหมุดหมายของรัฐบาลมาเป็นตัวตั้งเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ

โดยพิจารณาจากคนที่จะเดินทางเข้ามา ตามแนวทางที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการ เช่น การจองที่พัก การมีมาตรการในการป้องกันโรคที่ชัดเจน มีการเชื่อมต่อกับสถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA รวมทั้งมีการนำแนวทางปฏิบัติที่สามารถให้คนหมู่มากมาอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบุแนวทางของแต่ละอำเภอจะแตกต่างกันตามลักษณะและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ แต่การควบคุมกำกับยังมีอยู่ ซึ่งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ก่อน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้เน้นย้ำว่ามาตรการใดๆ ที่กำหนดขึ้น รวมถึงการเปิดเมืองจะต้องมีการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนก่อน ซึ่งทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ภายใต้ความเชื่อมั่น ความสบายใจและความเข้าใจของทุกฝ่าย

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE