คณะกรรมการโรคติดต่อเมืองคอน ระบุ ยังต้องการวัคซีนอีก 1 ล้านโดส

875
views

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุยังต้องการวัคซีนอีกประมาณ 1 ล้านโด้ส สำหรับประชาชนในพื้นที่ ขณะที่การเปิดเรียนแบบ On-site ต้องดูความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลัก

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้(2 พ.ย.64) โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยระบุการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่นำมาหารือ

ประกอบด้วย การบริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลตัวเลขขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีตัวเลขผู้ป่วยมาเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ แต่หากดูข้อมูลเชิงวิชาการเปรียบเทียบจากจำนวนประชากรในระดับเดียวกัน ยังถืออยู่ลำดับที่ 32 ของประเทศ อย่างไรก็ตามวันนี้ตัวเลขจำนวนผู้ป่วยลดลง แต่ยังไม่วางใจ กับสถานการณ์ ยังมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 95-97 ของผู้ป่วยทั้งหมด

ซึ่งจากมาตรการที่เจ้าหน้าที่ได้ทำงานในเชิงลึกมีการค้นหาผู้ป่วยจากการสอบสวนโรค โดยสถิติในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน มีการใช้อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อเบื้องต้นหรือ ATK ไปกว่า 4 แสน 6 หมื่นกว่าชิ้น ในจำนวนนี้เป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 1 แสน 1 พันชิ้น ซึ่งชัดเจนมาเราปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วย ส่วนจำนวนผู้ป่วยจากการเข้ามาตรวจหาเชื้อเอง หรือที่ว๊อคอินเข้ามามีเพียงร้อยละ 3.5

ขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วทั้งสิ้น 1 ล้าน 2 แสน 4 หมื่น 9 พันโด้ส ซึ่งได้นำไปฉีดปูพรมแก่พี่น้องประชาชนแล้ว จำนวน 7 แสนกว่าคน หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งยังต่ำกว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ และยังมีความต้องการวัคซีนเพิ่มอีกประมาณ 1 ล้านโด้ส แต่มีข่าวดีมาวันนี้มีวัคซีนล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่อีกจำนวน 2 แสนโด้ส ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ทำได้ดีขึ้น ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคุณครูและบุคลากรการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 99 ส่วนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น 1 แสน 2 พันกว่าคน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 9 หมื่น 4 พันกว่าราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวถึงประเด็นการเตรียมเปิดเมือง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประเมินสถานการณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการวางแผนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้ว ได้หารือการเตรียมพื้นที่เพื่อเปิดเมืองตามโครงการโควิดฟรีเซทติ้ง ที่เบื้องต้นได้มีการเพิ่มพื้นที่ดำเนินจาก 8 อำเภอเป็น 9 อำเภอ โดยมุ่งเน้นการควบคุมโรค มีการเตรียมเสนอแผนตรียมเปิดเมืองตามมาตรฐาน SHA โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องยึดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว มีการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างคุณภาพการท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยจากโควิด

ประเด็นการเปิดเรียนแบบ On-site โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าว พบว่าในช่วง 7 วันจากนี้ ยังไม่มีสถานศึกษาใดแจ้งความประสงค์ว่าพร้อมสำหรับเปิดเรียนแบบ On-site อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการประสานงานในเชิงลึกสำหรับโรงเรียนในลักษณะพิเศษ หรือโรงเรียนลักษณะอยู่ประจำหรือกินนอน เพื่อให้สถานศึกษาดังกล่าวมีการประเมินความพร้อมและกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานชัดเจน ที่แสดงออกถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการจัดงานวันลอยกระทงว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติห้ามจัดงานในลักษณะรื่นเริง บันเทิง ให้มีการหลีกเลี่ยงการลอยกระทงในสถานที่ที่คนแออัด หนาแน่น ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีชีวิตแบบ Newnormal และมีการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล

เครดิตแหล่งข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE