ผู้ว่าฯเตือน! ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก 7-13 พ.ย.64 พื้นที่ ลานสกา,ชะอวด-พื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขา

691
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช เตือนประชาชน พื้นที่ บริเวณคลองท่าดีอำเภอลานสกาคลองชะอวดอำเภอชะอวดและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาเฝ้าระวัง ดินถล่ม น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2564

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าจังหวัดฯได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางและประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติแจ้งว่าได้มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากผลคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

พบว่าในช่วงวันที่ 7- 13 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขา ดินถล่ม และเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณคลองท่าดี อำเภอลานสกา และบริเวณคลองชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ในระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2564

หากเกิดสถานการณ์ให้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบโดยด่วนทางโทรศัพท์ 075 358 442 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE