ฝนถล่มเมืองคอนต่อเนื่อง แก้มลิงรับน้ำเต็มพิกัด จ่อหลากเข้าท่วมเมือง

1904
views

จ.นครศรีธรรมราช – ฝนตกต่อเนื่องแก้มลิงรับน้ำก่อนเข้าเมืองเต็มพิกัด จ่อหลากเข้าท่วมเมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่เทศบาลนครศรีฯ-ชลประทานเร่งใช้เจ็ตไฟฟ้าผลักดันน้ำออกจากเมืองตลอด 24 ชม.

สภาพฝนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ยังคงตกอย่างต่อเนื่องมากว่า 12 ชั่วโมงแล้ว โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช ที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเผชิญทุกปี ล่าสุดสถานการณ์ยังมีแนวโน้มไม่ดีนัก หลังจากระดับน้ำในคลองท่าดี ในเขต ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นลำคลองสายหลักในฝั่งตะวันตกของตัวเมือง

ซึ่งเป็นทางที่น้ำจะหลากเข้าสู่ตัวเมืองยังเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่อง และหลากเข้าท่วมในพื้นที่แก้มลิง โดยเฉพาะในทุ่งมะม่วงสองต้น และทุ่งโพธิ์เสด็จจนเต็มพื้นที่แล้ว โดยทุ่งทั้ง 2 แห่งนี้มีพื้นที่ติดกัน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญก่อนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช

ขณะนี้เหลือพื้นที่รับน้ำน้อยลงทุกทีจากการพัฒนาพื้นที่ หากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำจะหลากเข้าท่วมในชุมชนริมคลองคูเมืองฝั่งตะวันตกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ จากสภาวะฝนที่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มปริมาณขึ้นทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำ

อย่างไรก็ตาม ในการเร่งระบายน้ำบริเวณสะพานคลองหน้าเมือง ช่วงถนนพัฒนาการคูขวาง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ยกธงเหลืองเตือนระดับสถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงให้เตรียมรับมือ สำนักชลประทานที่ 15 ได้ส่งระบบเจ็ตไฟฟ้า ซึ่งเป็นใบพัดระบบเจ็ตผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำจากคลองหน้าเมืองให้ไหลออกสู่คลองปากนคร ต.ปากนคร เพื่อเร่งระบายออกสู่อ่าวไทย

หากไม่มีภาวะน้ำหนุนการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่คาดว่าจะมีมากขึ้น แต่หากมีภาวะน้ำทะเลหนุนการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า จะเป็นตัวเร่งให้เกิดอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะปริมาณน้ำหลากจากลุ่มน้ำท่าดีที่จะส่งผลต่อสภาพอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราช

บทความต้นฉบับ

แก้มลิงรับน้ำเต็มพิกัดจ่อหลากท่วมเมืองคอน เร่งใช้เจ็ตไฟฟ้าผลักดันน้ำตลอด 24 ชม.

↗️
SHARE