นครศรีธรรมราช – วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ นำร่องเปิดโรงเรียน 23 พ.ย.64

1719
views

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงการเปิดเรียนแบบ Onsite

ว่าขณะนี้มีสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แสดงความประสงค์ขอเปิดเรียนแบบ Onsite นำร่อง คือ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เบื้องต้นทางคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้เปิดเรียนแบบ Onsite ได้แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมใน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การทดลองเปิดเรียนแบบ Onsite ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

โดยในช่วงแรกให้มีนักเรียนเข้าเรียนได้ในสัดส่วน 1 ใน 3 ของนักเรียนทั้งหมด จากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์อีกรอบ ประมาณวันที่ 13 ธันวาคม 2564 หากทางสถานศึกษาสามารถดูแลและควบคุมสถานการณ์ได้จะให้เปิดเรียนแบบ Onsite ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไป

อย่างไรก็ตามในระหว่างการทดลองเปิดเรียน Onsite ในช่วงแรกจะมีผู้อำนวยการสำนักอนามัยที่ 12 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ทางสถานศึกษาจะต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุ และมีมาตรการที่แสดงถึงความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ,มีการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซทติ้ง เพื่อลดความเสี่ยงภายในสถานศึกษาหากต้องใช้ห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศ จะมีนักเรียนเข้าเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 50 และหากห้องเรียนที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศจะมีนักเรียนเข้าเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 75

รวมทั้งในการเปิดเรียนแบบ Onsiteดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ปกครองทั้งหมด โดยในเบื้องต้นสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ครบทุกข้อ

ทางคณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดเรียนแบบ Onsite ได้ พร้อมทั้งได้มีการเสนอแนะเพิ่มเติมให้มีคัดกรองเข้มข้นในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน โดยให้มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ซึ่งทางสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อม หรืออาจจะขอรับการสนับสนุนได้บางส่วนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE