ผู้ว่าเมืองคอน เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวนำร่อง 9 อำเภอ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

1491
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวนำร่อง 9 อำเภอ พื้นที่โควิดฟรีเซทติ้ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

24 พฤศจิกายน 2564 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์การเตรียมความพร้อมการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ผ่านรายการเช้านี้ที่หมอชิต ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ระบุ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อย่างรอบคอบครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ภายใต้การประเมินสถานการณ์ในทุกระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุด โดยได้กำหนดเปิดเมืองนำร่องในพื้นที่ 9 อำเภอ จาก 23 อำเภอของจังหวัด

ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม อำเภอลานสกา อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำ อำเภอปากพนัง อำเภอทุ่งสง และอำเภอพรหมคีรี ซึ่งในการเปิดรับนักท่องเที่ยวนั้นจะได้ความสำคัญจากความพร้อมของนักท่องเที่ยว ที่จะต้องมีการแสดงความประสงค์เข้าท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่มีเอกสารการจองที่พัก เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามกำหนด และมีผลการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น หรือ ATK มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความพร้อมเช่นกัน มีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วนของสถานที่และพนักงาน

ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มุ่งเน้นการสร้างทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด-19เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ มีการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามหลักการ VUCA ที่ประกอบด้วย V – Vaccine คือฉีดครบ เพื่อลดป่วยหนักและการเสียชีวิต ,U – Universal Prevention มีการป้องกันตัวเองตามมาตรการตลอดเวลา ,C – COVID Free Setting มีการลดความเสี่ยง ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีน และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ A–ATK (Antigen Test Kit) คือต้องพร้อมตรวจ ATK เสมอเมื่อมีอาการ หรือความเสี่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

ด้านนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “รอเดี่ยวได้เที่ยวแน่” โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนเปิดเมือง อยู่ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่หน้าที่ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การเปิดเมือง ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “มานะ มานคร” เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยววิถีใหม่ในสถานที่ต่างๆ ภายใต้แอพพลิเคชั่นเดียวเที่ยวได้ทั่วเมือง มีการกระจายจุดเชคอินไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จำนวน 31 จุด ครอบคลุม 16 อำเภอ

โดยใครที่เข้าร่วมในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะได้ใน 3 ส่วน คือ ได้แต้ม ได้รางวัล และได้ประสบการณ์ เบื้องต้นมีร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงแรม ที่พักที่ได้มาตรฐาน SHA เข้าร่วมโครงการกว่า 200 แห่ง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสะสมแต้ม/จุดเชคอิน เมื่อครบ 10 จุด จะได้ส่วนลด 5% สะสมได้ครบ 20 จุด ได้รับส่วนลด 10% และหากสะสมครบได้ 25 จุด จะได้รับกระเป๋าล้อลาก และของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากมาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE