เมืองคอน เร่งฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย เตรียมความพร้อมในการเปิดสถานประกอบการ

986
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย ตรวจหาเชื้อเชิงรุก และ และเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานประกอบการ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เดี่ยวข้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในพื้นที่ ทั้งกลุ่ม ๖๐๘ และกลุ่มประชากร ทั้งสัญชาติไทยและมิใช่สัญชาติไทย โดยอาจจัดจุดฉีดทั้งรูปแบบ On Site และรูปแบบ Mobile Unit เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เร่งทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ตลาด โรงงาน สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ให้ใช้ผลการฉีดวัคซีนประกอบกรพิจารณาในการจ้างงาน รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ให้เตรียมการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขและมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับกิจการบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

มาตรการดังกล่าว และเป็นไปตามข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น.ณ ตึกสัติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE