เมืองคอน ฉีดวัคซีนคืบหน้ากว่า 70% – เปิดเพิ่มแบบ onsite อีก 3 โรงเรียน

1909
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายคืบหน้ากว่าร้อยละ 70 – ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติให้เปิดเรียนแบบ onsite เพิ่มอีก 3 แห่ง

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้(30 พ.ย.64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลก ของประเทศและของจังหวัด จากกรณีมีเชื้อกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 โดยยืนยันประเทศไทยไม่อนุญาตให้ 8 ประเทศที่มีการพบเชื้อกลายพันธุ์เดินทางเข้ามาในประเทศ ขณะที่แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อของโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่จำนวนตัวเลขการติดเชื้อของประเทศไทยลดลง เช่นเดียวกับตัวเลขของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

ส่วนประเด็นการฉีดวัคซีนนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือร้อยละ 70 ซึ่งอาจจะมีบ้างในบางพื้นที่ที่มียอการฉีดวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งมีประมาณ 5 อำเภอ คือ ทุ่งใหญ่ ปากพนัง หัวไทร ร่อนพิบูลย์ และเชียรใหญ่ โดยน่าเห็นใจว่าในพื้นที่นั้นมีตัวเลขจำนวนประชากรจริงกับจำนวนตามบัญชีที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการอพยพไปทำงานต่างถิ่น เบื้องต้นได้มีการเตรียมจัดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

แต่ก่อนนั้นจะมีการปรับมาตรการรณรงค์ฉีดวัคซีน โดยการแจกบัตรคิวล่วงหน้า การประกาศให้มาฉีดวัคซีนเป็นรายตำบลและการเข้าไปดูแลผู้ป่วย 608 ถึงบ้าน รวมทั้งการออกมาตรการการจัดวัคซีนเคลื่อนที่ และวัคซีนดาวกระจายตามครัวเรือน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า เมื่อได้รับวัคซีน ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งระดมฉีดวัคซีนเต็มที่ โดยในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายได้มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ถึงกว่า 14,000 โดสต่อวัน ส่งผลให้ในภาพรวมถึงขณะนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชมี่การฉีดวัคซีนได้มากเป็นลำดับที่ 29 ของประเทศ

ขณะที่มาตรการเปิดเรียน เปิดเมือง ยังเน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โยในการประชุมครั้งนี้ได้มีสถานศึกษา/โรงเรียนขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนแบบ onsite เพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง คือโรงเรียนเชียรใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์(ทุ่งสง) และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE