นิพนธ์”มท.2 ลุยเมืองคอน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมสั่งเร่งเยียวยา

869
views

นครศรีธรรมราช – วันนี้(4 ธ.ค.64) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเขาชุมทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยภัยอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอและผู้บริหารในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และประชาชนร่วมต้อนรับ และรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

ทั้งนี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564 ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก อุทกภัย คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง และวาตภัย จำนวน 18 อำเภอ 77ตำบล 376 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 26,520 ครัวเรือน 80,050 คน (โดยประมาณ) ไม่มีผู้เสียชีวิต

โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน กองทัพภาค 4 หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานในพื้นที่ ภาคเอกชน มูลนิธิ สื่อมวลชน และจิตอาสา และได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ และกำลังพล จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 , 12 และ 18

โดยแนวโน้มสถานการณ์ และการคาดการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ขณะนี้ มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ คาดการณ์ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำ ริมคลองธรรมชาติบางจุดจะค่อยๆ ลดลง และเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปีนี้ มีความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดพัทลุง โดยในภาพรวมเจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายสามารถตั้งรับได้ดี มีการบูรณาการความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ลดตัวเลขความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม แม้จะเหน็ดเหนื่อยมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 และภัยพิบัติอื่นๆ

ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำเสมอถึงการดูแลและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย จากนี้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายจะได้เดินหน้าเต็มที่เพื่อเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมั่นใจว่าจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

เพราะมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างมี มีการสำรวจทรัพย์สิน ผลอาสินของประชาชน รวมทั้งได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลความเสียหายควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE