รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช เปิดฉีดเข็มกระตุ้น เปิดให้บริการทุกเข็ม 23 ธ.ค.นี้

4773
views

รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช เปิดฉีดเข็มกระตุ้น แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมวัคซีนโควิด เข็ม 1 และ 2 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ เช็คเงื่อนไขพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 วัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.วัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2 ชนิดซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 4 สูตร ดังนี้
● ซิโนแวค + ซิโนแวค
● ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า
● แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า
● แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์

เงื่อนไข
● อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เลือกฉีดได้ 4 สูตร

ช่องทางเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด
● โทรจองคิวได้ที่โทร 06-4339-4911 ในวันและเวลาราชการ
● สแกน QR Code ในภาพที่ปรากฎด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17-22 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 17.00 น.
● เดินทาง Walk In มาฉีดได้เลย

2.ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ชนิดแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับประชาชนทั่วไป
เงื่อนไข
● ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 23 พ.ย.2564
● ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 23 พ.ย.2564
● ฉีดซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 23 ก.ย.2564
● กรุณานำหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมาด้วย

ช่องทางเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด
● โทรจองคิวได้ที่โทร 06-4339-4911 ในวันและเวลาราชการ
● สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17-22 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 17.00 น.
● เดินทาง Walk In มาฉีดได้เลย

ทั้งนี้ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และปากกาส่วนตัวมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE