จี้ทบทวนมติ! ชาวบ้านพร้อมว่าที่นายก อบต.บางจาก เมืองคอน ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

2611
views

จี้ทบทวนมติ! ชาวบ้านพร้อมว่าที่นายก อบต.บางจาก เมืองคอน ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

นครศรีธรรมราช – ชาวบ้านพร้อมว่าที่นายก อบต.บางจาก รวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรม ค้าน กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่จากเหตุขีดคะแนนบนกระดานพลาดหายไป 1 คะแนน พบรายงานไม่ครบถ้วนจี้ทบทวนมติ ร้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว

นครศรีธรรมราช – ชาวบ้านพร้อมว่าที่ นายก อบต.บางจาก ค้าน กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่จากเหตุขีดคะแนนบนกระดานพลาดหายไป 1 คะแนน พบรายงานไม่ครบถ้วน จี้ทบทวนมติ ร้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว

วันนี้ (29 ธ.ค.) ควันหลงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่นครศรีธรรมราช หลาย อบต.ถูกรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว แต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ปรากฏปัญหา เช่น ที่ อบต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้ถูกสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 9 มกราคม 2565 ในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 4 โดยมีคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้งที่ 466/2564 โดยมีเหตุผลคือ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

โดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้ออกมารวมตัวกันที่ศาลาหมู่บ้าน พร้อมทั้งหารือในเรื่องนี้ร่วมกับ นายบำรุง เลขจิตร ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ซึ่งเตรียมรวบรวมเอกสารเข้าร้องขอศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีการไต่สวนฉุกเฉิน และมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวระงับการเลือกตั้งไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

นายบำรุง เลขจิตร แจ้งว่า ตนเองเป็นผู้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดจำนวน 2,688 คะแนน มากกว่าผู้ได้ลำดับ 2 อยู่จำนวน 173 คะแนน แต่เห็นว่าการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งน่าจะเป็นการผิดพลาด การรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประหน่วยได้รายงานไปถูกต้องตามข้อเท็จจริง แต่ กกต.ท้องถิ่นรายงานไปยัง กกต.จังหวัดมีข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน

ทำให้ กกต.มีมติเห็นได้ชัดว่าในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 4 จากผู้มีสิทธิ จำนวน 538 ราย มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 395 คน มีบัตรจำนวน 395 บัตรถูกต้องตรงกัน มีรายงานเอกสารและภาพชัดเจน ซึ่งขั้นตอนที่น่าจะเป็นคือการสั่งนับคะแนนใหม่ แต่กลับข้ามขั้นตอนนี้ไปสู่การลงคะแนนใหม่ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง

และในช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายบำรุง เลขจิตร ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้นำเอกสารหลักฐานภาพถ่ายกระดานนับคะแนนในแผ่นที่ 1 ที่มีคะแนนไม่ครบ ชุดละ 5 คะแนน 1 ชุด แต่กรรมการตรวจนับได้ไปขึ้นกระดานต่อในแผ่นที่ 2 และเมื่อมานับคะแนนปรากฏว่าหายจากกระดานไป 1 คะแนน แต่จำนวนบัตรตรงกับผู้มาใช้สิทธิ รวมทั้งเอกสารการรายงานของกรรมการประจำหน่วย และเอกสารการรายงานของ กกต.ท้องถิ่น เข้าร้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช เพื่อขอคุ้มครองฉุกเฉินเป็นกรณีตัวอย่างและกรณีศึกษาต่อไปแล้ว

บทความต้นฉบับ

จี้ทบทวนมติ! ว่าที่นายก อบต.บางจาก ร้องศาลปกครองค้าน กกต.สั่งลงคะแนนใหม่

↗️
SHARE