‘เมืองคอน’คุมเข้มเฝ้าระวัง-ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

648
views

นครศรีธรรมราช – รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ติดตามสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก

30 ธ.ค. 64 ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามสถานการณ์ประจำวันการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยมีคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุม ปภ. ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมด้วย

ประเด็นสำคัญในการประชุมเป็นการสรุปสาระสำคัญของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ.265 ,การคาดการณ์ปริมาณการจราจรช่วงปีใหม่ 2565 และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อข้อมูลสถิติวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และการดำเนินงานของพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ได้สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในวันแรกวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นแล้วจำนวน 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 13 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 4 คน จากกพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 61.54

โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจาก สภาพถนน ขับรถเร็วเกินกำหนด และขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ และร้อยละ 50 เป็นการเกิดอุบัติเหตุบนถนน อบต./ถนนในหมู่บ้าน ส่วนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้น มีการจัดตั้งจุดตรวจหลักในพื้นที่ 23 อำเภอ จำนวน 27 จุด มีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 865 คน ซึ่งได้เรียกตรวจยานพาหนะแล้วทั้งสิ้น 5,079 คัน มีการดำเนินคดีตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม รวมทั้งสิ้น 1,062 ราย

บทความต้นฉบับ

↗️
SHARE