สสจ.นครศรีธรรมราช ระบุ ‘โรคโควิด’ อีกประมาณ 6 เดือน จะเป็นโรคประจำถิ่น

1179
views

สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ ขอประชาชนไม่ประมาท และลดความเสี่ยงให้ตัวเอง ระบุอีกประมาณ 6 เดือนจะเป็นโรคประจำถิ่น

12 ม.ค. 65 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน จำนวน 1 ราย และผู้ป่วยเข้าข่ายยืนยัน จำนวน 49 ราย ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าว มีอาการความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสายพันธุ์เดิม แต่สามารถแพร่กระจายและติดเชื้อได้ง่าย

ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องห่วงใยไปยังผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และกลุ่มเสี่ยง 608 ที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค กลุ่มเปราะบาง และสตรีมีครรภ์ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเพื่อให้การฉีดวัคซีนมีความสะดวกและครอบคลุมได้มีการจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่ ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนทั้ง เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 สามารถเข้าสอบถาม หรือติดต่อได้ที่ รพ.สต. หรือ อสม.ใกล้ๆ บ้าน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า จากจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย จำนวน 41 ราย ส่วนใหญ่ จะไม่มีอาการ แต่หากมี อาการที่พบส่วนใหญ่เป็นอาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ หายใจลำบาก และได้กลิ่นลดลง ขณะที่การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยนั้น ได้เตรียมการไว้ 2 แบบ คือ การใช้ Home isolation คุณภาพ

สำหรับผู้ติดเชื้อที่สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผู้ป่วยภายใน 6 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งจาก สายด่วน 1330 และมีการจัดส่งสิ่งของ อุปกรณ์จำเป็นและเวชภัณฑ์ ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการติดตามอาการและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนและรักษาตัวทุกวัน และในรูปแบบที่ 2 Community isolation ที่ภาครัฐจัดไว้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชน รวมทั้งการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนได้ระมัดระวังตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ และในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โรคโควิด-19 จะเป็นโรคประจำถิ่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE