เมืองคอน เปิดปฏิบัติการการบูรณาการกำลัง ตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเล

744
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดปฏิบัติการการบูรณาการกำลังตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเล Maritime Together เพื่อตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเขตทางทะเล

วันนี้ (13 ม.ค. 65) ที่สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ ผู้อำนวยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดปฏิบัติการตรวจสอบภัยความมั่นคงทางทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช Maritime Together ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในโครงสร้าง ศรชล.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช สำนักงานประมงจังหวัด หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง สำนักงานด่านศุลกากรจังหวัด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด ตำรวจน้ำปากพนัง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด และเครือข่ายประมงพื้นบ้านอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการออกตรวจสอบเรือประมง เรือต้องสงสัย การตรวจแรงงานในเรือประมง แรงงานภาคบังคับ การค้ามนุษย์ การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบขนสินค้า และน้ำมันโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร ในพื้นที่เขตทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกอบด้วย อำเภอหัวไทร อำเภอปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช ท่าศาลา สิชล และอำเภอขนอม มีกำหนดออกปฏิบัติการระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2565 โดยใช้เรือ จำนวน 8 ลำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 80 นาย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช/ผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงเรือตรวจสอบพื้นที่การทำประมงบริเวณชายฝั่งปากพนัง และกล่าวว่า วันนี้เป็นการปฏิบัติการของศรชล.ภาค 2 การปฏิบัติการการบูรณาการกำลังตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเล Maritime Together โดยมีเป้าหมายใน 3 ระดับ ระดับที่สำคัญที่สุดคือการดูตรวจสอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ตามหลักสากล ทั้งประมงพาณิชย์ อำนาจอธิปไตยทางทะเล หรือผลประโยชน์ทางทะเล

ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยเน้นการปฏิบัติงานตามสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และในเรื่องของการค้ามนุษย์ ฉะนั้นในการทำประมงพาณิชย์จะมีการเข้มงวด ส่วนในเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการปฏิบัติการในวันนี้เป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเขตทางทะเล โดยมีศรชล. เป็นผู้สนับสนุน และยังพบการกระทำผิดกฎหมายในทะเลอยู่ทั่วไป ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระวัดระวัง เน้นความปลอดภัยขององค์บุคคลและองค์วัตถุเป็นสำคัญ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาความขัดแย้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE