#เมืองคอน ไฟเขียว!! เริ่มเปิดเรียน 4 ก.พ. 65 ตั้งแต่ชั้นป.4 ขึ้นไป พร้อมจัด Pfizer กว่า 2.5 หมื่นโด้ส

2163
views

สถานศึกษาใดพร้อมเปิดได้เลย เริ่ม4ก.พ.65 คณะกก.โรคติดต่อจังหวัดเคาะเปิดเรียน 4ก.พ.65 ตั้งแต่ระดับชั้นป.4 ขึ้นไป พร้อมจัด Pfizer กว่า 2.5 หมื่นโด้ส สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี

นครศรีธรรมราช – นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีความพร้อมและมีแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป

“ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมแจ้งความประสงค์เปิดเรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.65 เป็นต้นไป โดยให้นักเรียนเข้าเรียนได้ 2 ใน 3 ของนักเรียน และให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรค เพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 หากพบว่ามีการติดเชื้อในสถานศึกษาก็ให้สั่งปิดทันที หลังเปิดการเรียน 2 สัปดาห์แล้ว จะมีการประเมินสถานการณ์ ความพร้อม และความเหมาะสมอีกครั้ง หากมีความเหมาะสมอาจจะมีการพิจารณาให้เปิดเรียนได้ 100 % ต่อไป” นายไกรศรฯ ระบุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรตามแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี จำนวน 25,920 โด้ส และวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 26,730 โด้ส รวมทั้งยังได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราซีเนกา สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 173,850 โด้สด้วย.

บทความต้นฉบับ

นครศรีฯไฟเขียวเปิดเรียนเริ่ม4ก.พ.65ตั้งแต่ชั้นป.4ขึ้นไป

↗️
SHARE