“ประชาธิปัตย์” เปิดตัวเลือดใหม่ ว่าที่ผู้สมัครชิง ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช

4815
views

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคฯ หลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเขตเลือกตั้งเพิ่ม

สำหรับวันนี้เป็นความคืบหน้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเลือดใหม่ที่มีศักยภาพอย่างน้อย 3 ท่าน ที่ได้แสดงความจำนง และมีความสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช และถือว่าได้ผ่านกระบวนการการพิจารณาเบื้องต้นของผู้บริหารพรรค แต่ยังมีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรค และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งเลือดใหม่ 3 ท่าน ดังกล่าว ประกอบด้วย

1. นายราชิต สุดพุ่ม อดีตนายอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช และอดีตปลัดจังหวัด ตำแหน่งล่าสุดคือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลจากผลงานที่ได้รับการยกย่องคือเป็นนายอำเภอดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2550 และเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2550

2. นางอวยพรศรี เชาวลิต จบปริญญาโท และเป็นสมาชิก อบจ. 3 สมัย เป็นประธานสภาสตรี อ.ท่าศาลา ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และเคยได้รับรางวัลสตรีดีเด่นของ จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553 นอกจากนั้นยังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบจ. นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2555-2563 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภา อบจ. ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

3. นายพิทักษ์เดช เดชเดโช เป็นคนรุ่นใหม่ อายุเพียง 30 ปี เป็นนักกฏหมาย จบปริญญาตรี และปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิต และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต เป็นกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 6 นครศรีธรรมราช และเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานในการบริหารจัดการสินทรัพย์ และบริหารจัดการหนี้ ปัญหาหนี้สินจากบังคับคดี และปัญหาหนี้นอกระบบ

“ทั้ง 3 ท่านนี้ถือว่าเป็นเลือดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้บริหารเบื้องต้น ที่จะเป็นผู้สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. นครศรีธรรมราช ในการเลือกตั้งครั้งหน้า”

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE