พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน อ.ปากพนัง เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2565

750
views

นครศรีธรรมราช – จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอปากพนัง จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้(14 ก.พ. 65) ที่โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 จำนวน 5 ผืน ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,ผ้าพระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ,ผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ซึ่งอำเภอปากพนัง ร่วมกับเทศบาลเมืองปากพนัง และภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัดขึ้น โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอปากพนังเข้าร่วมพิธี

“ผ้าพระบฏ” หมายถึง ผ้าที่มีภาพวาดหรือเรื่องราวพุทธประวัติ ที่พุทธศาสนิกชนได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้บูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปูชนียสถานหรือเจดียสถานมาตั้งแต่โบราณกาล โดยผ้าพระบฏในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนเมื่อราว 790 ปีที่ผ่านมา คือเมื่อครั้งที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรนครศรีธรรมราช โปรดให้นำผ้าพระบฏที่ชาวเมืองอินทปัตย์ ซึ่งประสบภัยทางทะเลจนเรือแตก รอดมาขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนัง และพบผ้าพระบฏของชาวเรือที่อับปางครั้งนั้นผืนหนึ่ง

จึงโปรดให้นำผ้าดังกล่าวขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมื่อปี พ.ศ. 1773 นับเป็นการแห่ผ้าพระบฏขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งแรก และได้สืบสานมาจนเป็นประเพณีสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชจวบจนถึงปัจจุบัน และผ้าพระบฏจึงกลายเป็นหัวใจของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ

ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช และอำเภอปากพนัง โดยภายหลังการประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทานในครั้งนี้แล้ว พี่น้องชาวอำเภอปากพนัง จะได้จัดริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทานจากอำเภอปากพนัง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ร่วมกับผ้าพระบฎของส่วนราชการ องค์กรและภาคส่วนต่างๆ อีกครั้ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในเวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 กุมภาพันธ์ 2565

↗️
SHARE