มาฆะ มานะ มานครฯ – ‘พิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 นักษัตร’ สืบสานประเพณีเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

1183
views

นครศรีธรรมราช – ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) 12 นักษัตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

วันนี้(14 ก.พ. 65) ที่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวยาคู 12 นักษัตร หนึ่งในกิจกรรมภายใต้งาน งาน “มาฆะ มานะ มานครฯ” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอด ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง พลังศรัทธา สร้างบุญ เสริมบารมี มีสิริมงคล ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

ข้าวมธุปายาส หรือข้าวยาคู คือ ข้าวที่นางสุชาดา ได้นำมาถวายพระมหาบุรุษ หลังจากที่พระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) เป็นการนำพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีในท้องถิ่น อาทิ น้ำนมข้าว ถั่วขาว ถั่วดำ เผือก น้ำตาลทราย น้ำผึ้ง ผลไม้ตามฤดูกาล ทุเรียน ขนุน กล้วย เป็นต้น มาใส่ในกระทะ ตั้งไฟอ่อนๆ เคี่ยวจนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการกว่า 7 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่ต้องความอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจ ในการลงแรงดำเนินการ ทั้งนี้การจัดงาน“มาฆะ มานะ มานครฯ”

ในครั้งนี้เป็นการจำลองลานวัฒนธรรม มีการนำเสนอเอกลักษณ์ของงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องผ้าพระบฎ ,การกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) 12 กระทะ 12 นักษัตร ,การเสวนา “มาฆะวิสาสะ หมอบัญชา กับ ศุ บุญเลี้ยง และการออกซุ้มอาหารถิ่นและสินค้าชุมชน (Blue Zone Market) อาทิ ขนมจีน ทอดมันกุ้งใบเล็บครุฑ หมี่ผัดปากพนัง ส้มโอทับทิมสยาม ฯลฯ

โดยการจัดงานได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ภายใต้แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE