นครศรีธรรมราช จัดพิธีรับโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

715
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีรับโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีรับถวายโคมเทียนแก้วพระราชทาน และเทียนมาฆประทีปพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ วัดพุทธธรรมคลองเส ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพและเปิดกระกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เจ้าหน้าที่กองพิธีฯ ได้อัญเชิญเทียนโคมแก้ว 1 โคม เทียนมาฆะประทีม 1 คู่ ขึ้นประดิษฐานหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวคำถวายโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปพระราชทานแด่ เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมคลองเส และพิธีจุดเทียนมาฆประทีปพระราชทาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้วถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และกรวดน้ำ เสร็จพิธี

สำหรับพิธีมอบโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน จำนวน 159 โคม และเทียนมาฆประทีป จำนวน 159 คู่ เพื่อถวายไปยังวัดและพุทธสถาน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดเปียน อำเภอนบพิตำ, วัดคลองดิน อำเภอท่าศาลา, วัดพุทธรรมคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา และวัดหนองดี อำเภอนาบอน…..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 กุมภาพันธ์ 2565

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE