ผู้ว่าฯเมืองคอน เรียกประชุมด่วน!! หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มสูงขึ้น!!

932
views

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประชุมด่วนหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ วันนี้เพิ่ม 743 ราย – ระบุเป็นการติดเชื้อในครัวเรือน ร้อยละ 80

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 – นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น เพื่อร่วมหารือ รับทราบและร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการในการควบคุมโรคให้สอดรับการสถานการณ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 4 ท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมหารือ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่า การติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ร้อยละ 80 เป็นการติดเชื้อในครัวเรือน และเป็นการติดเชื้อในโรงงานไม้ยางพารา

โดยเบื้องต้นได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องได้เร่งสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์แก่ประชาชน อย่างยิ่งการเข้มงวดต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้มีการติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษในโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนที่ได้เปิดการเรียนการสอนแบบ onsite แล้วจำนวน 400 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24 ของโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัด ได้มีการคุมเข้ม พร้อมทั้งให้คณะกรรมการควบคุมโรคของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่

ได้ร่วมติดตามและประเมินสถานการณ์ในโรงเรียน/สถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด อย่างยิ่งสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด โดยให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากร รวมทั้งมีการควบคุมเป็นพิเศษ หากพบการติดเชื้อภายในโรงเรียน/สถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำการเร่งสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากโรค และการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม อย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง

ขณะที่ ในส่วนของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่อื่นๆ ทั่วไปนั้น ได้สั่งการให้มีการบังคับใช้กฎหมาย มีการกวดขันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว แคมป์คนงาน และแรงงานภาคเกษตร โดยให้ฝ่ายปกครองและตำรวจภูธรจังหวัดกวดขันการลักลอบตั้งวงพนัน โดยในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดต้องมีผลการจับกุม ส่วนสถานบริการในลักษณะให้นั่งดื่มกินก็จะมีการกวดขันเป็นพิเศษ หากพบสถานบริการใดละเลยต่อมาตรการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE