รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช คัดกรองเข้มอนุญาตเฉพาะผู้ปกครองที่มีผล ATK เข้าจับฉลากรับสิทธิ์เข้าเรียน

1376
views

นครศรีธรรมราช – โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คัดกรองเข้มอนุญาตเฉพาะผู้ปกครองที่มีผล ATK เข้าจับฉลากรับสิทธิ์เข้าเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

วันนี้ (19 ก.พ.65) ที่โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการจับฉลากเข้าเรียนในขั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 มีการกำหนดมาตรการเข้มในการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 โดยอนุญาตให้มีการเข้าออกทางเดียวและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมจับฉลากอย่างที่ผ่านมา รวมทั้งผู้ปกครองที่เข้าร่วมในกิจกรรมต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อ หรือ ATK ทุกคน พร้อมทั้งนำหลักฐานการสมัคร และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และเว้นระยะห่างตามมาตรการตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ยังได้กำหนดพื้นที่ให้ผู้ปกครองที่มาจับฉลากได้นั่งในโซนพื้นที่ตามหมายเลขการเข้าจับฉลากในบริเวณต่างๆ แทนการนั่งรวมกันภายในอาคารหอประชุม และแบ่งกลุ่มผู้จับฉลาก รอบละ 10 คน ทยอยเข้าจับฉลาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค แต่ทั้งนี้กระบวนการการจับฉลากก็ยังคงให้ความสำคัญเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งจะมีคณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมสังเกตการณ์จนเสร็จสิ้นการจับฉลาก

สำหรับในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับอนุบาล 2 เพียง 240 คน เป็นการจับฉลาก 192 คน และเงือนไขพิเศษ 48คน จากจำนวนผู้ปกครองที่สนใจเข้าจับฉลากทั้งสิ้น 565 คน นายนำศักดิ์ หนูคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร รักษากรผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ทางโรงเรียนสามารถรับได้ ขอให้ทุกคนมั่นใจในขบวนการเข้าเรียน ทางโรงเรียนพร้อมที่จะดูแลบุตรหลาน ส่วนคนที่พลาดก็ไม่ต้องเสียใจ มีโรงเรียนอื่นที่พร้อมต้อนรับบุตรหลานของท่าน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE