เอาไม่อยู่! เมืองคอน ‘ฟื้นคืน “โรงพยาบาลสนาม” รองรับผู้ติดเชื้อโควิดทะลัก!

6098
views

นครศรีธรรมราช – โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเตรียมความพร้อมกลับมาใช้งานอีกครั้งและรับผู้ป่วยติดเชื้อเข้าพักภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในอำเภอปากพนัง กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่กำลังเพิ่มสูงกว่าระลอกเมื่อปี 2564

นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า ขณะนี้ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหารือปรับมาตรการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโดยได้ใช้แผนการคัดกรองผู้ป่วย ในกลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเลยให้ใช้ระบบ HI ส่วนผู้ป่วยระดับเหลืองให้ใช้ระบบ CI และผู้ป่วยระดับเหลืองที่มีแนวโน้มไปสู่ภาวะผู้ป่วยสีแดงให้เข้าระบบโรงพยาบาลหลัก ซึ่งจะทำให้ทั้ง 3 ส่วนสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น และสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวขึ้น

เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนปากพูน โรงพยาบาลสนามท่าศาลา โรงพยาบาลสนามลานสกา ได้เริ่มระดมทรัพยากรที่ต้องใช้ดูแลผู้ป่วยเช่นน้ำดื่ม อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆเข้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ป่วยที่กำลังถูกส่งเข้ารักษาตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุดนั้นการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งบริหารจัดการและจัดระบบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์พยาลบาลในการเข้าตรวจสอบผู้ป่วยตามระบบ รวมทั้งการติดตามอาการอักเสบของปอด

ส่วนจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ปรากฎว่ามีผู้ติดเชื้อในระบบการตรวจแบบ RTPCR.วานนี้สูงสุดถึง 960 ราย ตรวจพบในระบบ ATK อีกกว่า 300 ราย ส่วนวันนี้มีผู้ป่วยในระบบ RTPCR 741 ราย ATK อีกกว่า 200 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 1,043 ราย ซึ่งเป็นยอดผู้ป่วยที่สูงมากกว่าในระลอกปี 2564 ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมในระลอกปี 2565 นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยแล้ว 13,401 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ส่วนพื้นที่เสี่ยงหลายคลัสเตอร์จะอยู่ในตำบลในเมือง ตำบลท่างิ้ว ตำบลปากพูน อำเภอเมือง และคลัสเตอร์นักเรียนในอำเภอสิชล คลัสเตอร์งานศพในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ เป็นต้น ขณะที่โรงเรียนในทุกแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถูกสั่งให้ปิดการสอนแบบออนไซท์แล้วให้กลับมาสอนแบบออนไลน์ไปก่อนตามสถานการณ์ที่กำลังรุนแรง

บทความต้นฉบับ

ฟื้นคืน “โรงพยาบาลสนาม” รองรับติดเชื้อโควิดทะลัก

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE