“แอ๊ด คาราบาว” นำทีมวัดระฆัง ฯ บริจาค 10 ล้านให้ รพ.ทุ่งสง เมืองคอน

4925
views

นครศรีธรรมราช – 21 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมจรัส จันทร์ตระกูล โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูสมุห์วัชระ ภทุทรมุโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิดาราม นายยืนยง โอภากุล “แอ๊ด คาราบาว ” นายสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) ที่ได้ร่วมจัดสร้างพระสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ครบรอบ 150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พุรหมรํษี) วัดระฆังโฆสิดาราม นำรายได้จำนวน 10,000,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลทุ่งสง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและพัฒนาทางการแพทย์ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีนายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ หรือ “โกหว่า ” คหบดีใหญ่ และ นายพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ “โกเต๊ะ” นักธุรกิจเจ้าของค่ายมวยพรัญชัย เป็นผู้ประสานงาน และ นายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผอ.โรงพยาบาลทุ่งสงและนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผอ.รพ.สมเด็จพระนั่งเกล้า พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ทุ่งสง ร่วมในพิธีและรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

นายยืนยง โอภากุล “แอ๊ด คาราบาว” กล่าวว่า ทางคณะได้ร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคล พระสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ครบรอบ 150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พุรหมรํษี) วัดระฆังโฆสิดาราม มีผู้เช่าจำนวนมากจนสามารถรวบรวมเงินได้เกือบ 20 ล้านบาทและตั้งใจจะนำรายได้ 10 ล้านบาท มอบให้กับ รพ.ทุ่งสง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและพัฒนาทางการแพทย์ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีนายพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ (โกเต๊ะ) นักธุรกิจเจ้าของค่ายมวย “พรัญชัย” ที่ได้บริจาคเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาลทุ่งสงมาอย่างต่อเนื่องช่วยประสานงานในการมอบเงินจำนวนดังกล่าว ส่วนรายได้ที่เหลืออีกเกือบ 10 ล้าน จะถวายพระครูสมุห์วัชระ ภทุทรมุโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิดาราม เพื่อนำไปฟื้นฟูวัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดประทุมธานี สำหรับพระสมเด็จรุ่น 150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พุรหมรํษี) วัดระฆังโฆสิดาราม ยังเหลือไม่มาก หากผู้ที่ศรัทธาต้องการจะเช่าบูชาองค์ละ 300 บาท ก็สามารถติดต่อเช่าได้ที่วัดระฆังโฆสิดาราม

นายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผอ.โรงพยาบาลทุ่งสง กล่าวว่า โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S ขนาด 322 เตียง และกำลังพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 350 เตียงในปี 2565 ภายใต้การนำของ นายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง มีภารกิจในการจัดบริการตาม Service plan ครอบคลุมแพทย์ เฉพาะทางทุกสาขาหลัก และรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใกล้เคียงต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลบางขัน โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โรงพยาบาลนาบอน โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ตลอดถึงโรงพยาบาลตามแนวรอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมประชากรประมาณ 500,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดบริการในทุกระดับ ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาล

“นับเป็นความโชคดีอย่างต่อเนื่องของชาวโรงพยาบาลทุ่งสง และอำเภอทุ่งสงมาตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบันที่ทางคุณพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ (โกเต๊ะ) ได้สนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่าง พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของชาวอำเภอทุ่งสงและอำเภอใกล้เคียงได้มี ความสะดวก สบาย ลดการเดินทางไปยังโรงพยาบาลจังหวัด โดยมีรายละเอียดคือ 1. ครั้งที่ 1 พศ.2560 จัดคอนเสิร์ต คาราบาว รายได้บริจาคให้ รพ.ทุ่งสง 1,000,000 บาท 2. ครั้งที่ 2 ครอบครัวอดิเทพวรพันธ์ บริจาค 1,000,000 บาท 3. ครั้งที่ 3 จัดงานซกมวย ศึกวันพรัญชัย รายได้ 2.5 ล้านบาท บริจาคเพื่อปรับปรุงตึกพิเศษ VIP 4 ครั้งที่ จัดสร้างและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเปิดบริการหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจCCU จำนวนเงิน 9.9 ล้านบาท 5. ครั้งที่ 5 จัดงานชกมวย ศึกวันพรัญชัย รายได้ 4 ล้านบาท บริจาคเพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ตึกตา หู คอ จมูก ตลอดจนห้องน้ำผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย และพัฒนาถนนพรัญชัยพัฒนาภายในโรงพยาบาลครั้งที่ 6 จัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดแผนกศัลยกรรมกระดูกจำนวนเงิน 2 ล้านบาทรวมมูลค่าตั้งแต่ปี 2560 มาแล้วจำนวน 20.4 ล้านบาทและในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากพระครูสมุห์ วัชระ ภททธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว โดยการประสานงานจาก คุณพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ (โกเต๊ะ) ร่วมบริจาคอีกจำนวน 10 ล้านบาท

นายพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ “โกเต๊ะ” กล่าวว่า ตนและครอบครัว ได้บริจาคเงินช่วยเหลือพัฒนาโรงพยาบาลทุ่งสง ในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 4 ปีแล้ว เพื่อยกระดับโรงพยาบาลทุ่งสง ในด้านการแพทย์และบริการให้ได้มาตรฐานสากล และครั้งนี้ประสานงานพระครูสมุห์วัชระ ภทุทรมุโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิดาราม และนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) รวมทั้งนายสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) ที่ร่วมสร้างพระสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ครบรอบ 150 ปี ครบรอบ 150 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พุรหมรํษี) วัดระฆังโฆสิดาราม นำเงินรายได้จากการเช่าบูชาพระสมเด็จรุ่น จำนวน 10 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลทุ่งสง ตนก็ขอบคุณทีมงานผู้บริจาคทุกท่านและดีใจกับชาวทุ่งสง และใกล้เคียงที่จะได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยในโอกาสต่อไป

บทความต้นฉบับ

‘แอ๊ด คาราบาว’นำทีมบริจาค10ล้าน ให้รพ.ทุ่งสง พัฒนาการแพทย์

↗️
SHARE