เปิดใช้’สะพานข้ามคลองกลาย’ตอนโรงเหล็ก-ห้วยพาน เพื่อความสะดวกผู้ใช้เส้นทาง ในพื้นที่ อ.นบพิตำ เชื่อมกับ อ.ท่าศาลา และ อ.สิชล

1716
views

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนโรงเหล็ก-ห้วยพาน (คลองกลาย) ที่ กม.1+267.500 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช งบประมาณ 102,480,000 บาท

เนื่องจากสะพานเดิมมีอายุการใช้งาน 39 ปี แล้ว พื้นสะพานมีสภาพชำรุดและเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีการก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทน สะพานเดิมที่ได้รับความเสียหาย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 64 เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้เส้นทาง ขณะเดียวกันกำลังเก็บรายละเอียดงาน เช่น ก่อสร้างรอยต่อพื้นสะพาน คาดว่าจะแล้วเสร็จอย่างเต็มรูปแบบกลางเดือน มี.ค.นี้

สะพานข้ามคลองกลาย ช่วยส่งเสริมการเดินทางในพื้นที่ อ.นบพิตำ เชื่อมกับ อ.ท่าศาลา และ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น ทะเลหมอกกรุงชิง น้ำตกกรุงชิง และ บ่อน้ำร้อนกรุงชิง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ตลอดจนขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง และรองรับปริมาณการเดินทางได้เพิ่มขึ้นในอนาคตตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และ ทล.

ดำเนินการก่อสร้างโดย : ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม

↗️
SHARE