หลาดริมคลองหัวไทร นครศรีธรรมราช “ตลาดประชารัฐต้องชม”

7419
views
หลาดริมคลองหัวไทร

กระทรวงพาณิชย์ เปิดหลาดริมน้ำคลองหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช “ตลาดประชารัฐต้องชม” แห่ง ที่ 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-21.00 น.

หลาดริมคลองหัวไทร นครศรีธรรมราช

หลาดริมคลองหัวไทร นครศรีธรรมราช

หลาดริมคลองหัวไทร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด“ตลาดประชารัฐต้องชม”หลาดริมคลองหัวไทร โดยมีนายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร นายสงวนพงษ์ พิมสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้หลาดริมคลองหัวไทร เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร นับเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-21.00 น. ด้านการบริหารจัดการตลาดมีการแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนถนนคนเดิน มีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ประเภทอาหารและสินค้าทั่วไป จำนวน 70 ราย ,โซนร้านค้า OTOP มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย และโซนริมคลองหัวไทร ซึ่งเป็นการจำหน่ายอาหารเด่นๆ ประจำท้องถิ่น จำนวน 70 ราย

อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินงานในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายจะเปิดตลาดประชารัฐต้องชม เพิ่มขึ้นอีก 77 แห่งทั่วประเทศ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา(2559-2560) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันให้มีการเปิด “ตลาดประชารัฐต้องชม” ได้แล้ว 158 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดที่มีอยู่ 19,420 แผงค้า คิดเป็นการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นประมาณกว่า 230 ล้านบาทต่อเดือน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE