นครศรีธรรมราช – ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ยังสูง (27 ก.พ. 65) พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 959 ราย

1118
views

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์โควิด-19 ระบาดในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 959 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 18,800 ราย เสียชีวิตสะสม 26 ราย

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการบริหารสถานการณ์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เน้นย้ำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงได้เร่งเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไม่ให้รุนแรง ส่วนวัคซีนมีมากพอสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม สามารถ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล,รพ.สต.,หรือที่บริเวณจุดให้บริการต่างๆ ได้

ส่วนประชาชนที่ตรวจหาเชื้อด้วย ATK พบว่าผลตรวจเป็นบวกก็สามารถแจ้งผลตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน อสม.,รพ.สต.,ผู้นำชุมชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออำเภอในพื้นที่ เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามอาการ

โดยก่อนหน้านี้ ดร.โจ กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ ติดตามความคืบหน้าการตั้งศูนย์ Community Isolation (CI) ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) เตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่มีอาการไม่มากหรือยังไม่มีอาการ ได้ 200 เตียง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE