10 อันดับติดเชื้อรายใหม่สูงสุด(7 มี.ค.65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,162 ราย

2566
views

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 01:00 น.ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,162 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 2,803 ราย
2.นครศรีธรรมราช 1,042 ราย
3.สมุทรปราการ 872 ราย
4.ชลบุรี 784 ราย
5.นนทบุรี 723 ราย

6.สมุทรสาคร 659 ราย
7.นครราชสีมา 614 ราย
8.ภูเก็ต 592 ราย
9.นครปฐม 589 ราย
และ 10.พระนครศรีอยุธยา 567 ราย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE