#เมืองคอน เจอวิกฤตผู้ป่วยล้นมือ ขอกระจายจุด ‘เจอ แจก จบ’ หลังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ล้นรายวัน พุ่ง

2223
views

ดร.โจ นายกเทศมนตรี เผย เจ้าหน้าที่รับมือไม่ทัน ซัดมีกำลังคนไม่เพียงพอ ขอกระจายจุดมาตรการ “เจอ แจก จบ” หลังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ล้นรายวัน พุ่งติดลำดับ 1 ใน 3 ของประเทศต่อเนื่อง

ที่โรงพยาบาลสนามทุ่งท่าลาด หรือศูนย์ CI เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวนมาก ต้องเดินทางมารับถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ ซึ่งถูกจัดไว้ให้โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ได้นัดหมายให้ผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว รักษาตัวเองในระบบ Home Isolation หรือการรักษาตัวที่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินทางมารับด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำผลการตรวจเชื้อที่บันทึก และประสานกับโรงพยาบาลเทศบาลล่วงหน้า ผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ มาแสดงตัวตามคิวสูงถึง 500 คนต่อวัน

เนื่องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานในระบบดูแลผู้ป่วยหลายภารกิจจนล้นมือ ทำให้กำลังคนมีไม่เพียงพอกับการนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังบ้านเรือนของผู้ป่วย ซึ่งจนถึงขณะนี้ เฉพาะในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 300-400 คนต่อวัน มีผู้ป่วยในระบบ Home Isolation 3,225 คน

นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จึงได้สั่งการให้ย้ายสถานที่เดิมจากโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองในแหล่งชุมชน ทำให้ไม่สะดวกกับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการที่ไม่ติดเชื้อ จึงให้ย้ายมาแจกจ่ายอยู่ที่โรงพยาบาลสนามในทุ่งท่าลาดแทน

นอกจากนั้นยังระบุว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือด่วนแจ้งไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอให้มีการกระจายจุดมาตรการ เจอ แจก จบ ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากและเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนเกินขีดกำลังเจ้าหน้าที่ มีความจำเป็นที่จะต้องกระจายออกไป เช่น สถานพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์พยาบาลสามารถดำเนินการได้ด้วย

ส่วนสถานการณ์ในการติดเชื้อรายวันของจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุดเมื่อวานนี้ (15 มี.ค.) พบผู้ป่วยที่ตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 1,440 คน อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เป็นรองกรุงเทพมหานครเท่านั้น

บทความต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE