พ่อเมืองคอน จับจริง! ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ฝ่าฝืนบังคับใช้กฏหมายเข้ม

1088
views

จ.นครศรีธรรมราช – วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจให้คำแนะนำ กำชับ ป้องปราม ผู้ประกอบการ ร้านค้า ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาปุ๋ย และสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย ของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมระบบออนไลน์ ผ่าน zoom เพื่อให้นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องทั้ง 23 อำเภอ รับทราบถึงแนวปฏิบัติไปพร้อมกันด้วย

เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำชับให้มีการดำเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ การบังคับใช้กฎหมาย การป้องปรามการกระทำผิดที่อาจจะเกิดขึ้น และการขอความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย เนื่องจากสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยขาดแคลน ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น กระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเป็นอย่างมาก นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขปัญหาและควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา

บทความต้นฉบับ

นครฯ – คุมเข้ม! ห้ามกักตุน/ฉวยโอกาสขึ้นราคาปุ๋ย-อาหารสัตว์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE