ผู้ว่าฯคอน กำหนด 4 มาตรการ เตรียมรับมือสถานการณ์ราคาไม้ผล ปี 2565

1532
views

นครศรีธรรมราช – นายไกรศร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนด 4 มาตรการ บริหารสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา พร้อมรับมือปัญหาผลไม้ ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุทุกฝ่ายเตรียมพร้อมในทุกระดับเพื่อรับมือสถานการณ์ราคาไม้ผล รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดมาตรการ 4 มาตรการ ที่สอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ในพื้นที่ ประกอบด้วย

การเพิ่มคุณภาพผลไม้ การแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน การสร้างและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และการส่งเสริมการแปรรูปไม้ผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการคาดการณ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ซึ่งได้รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2565 ว่าในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ทั้งสิ้น 213,296 ไร่

และคาดว่าในปี 2565 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในห้วงระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2565 รวม 149,321 ตัน โดยทุเรียน จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนตุลาคม จำนวน 15,047 ตัน ,มังคุด ในเดือนสิงหาคม จำนวน 31,572 ตัน ,เงาะ ในเดือนสิงหาคม จำนวน 3,885 ตัน และลองกอง ในเดือนกันยายน จำนวน 2,035 ตัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

SHARE