จ.สงขลา | โนรานับร้อยชีวิตและโนราสายแขก รำถวายหลวงปู่ทวด-ทวดนวลทองสำลี

2213
views

จ.สงขลา – โนรา 164 ชีวิตร่วมร่ายรำถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่ทวด และทวดนวลทองสำลี (ทวดยายหมลี) ณ บริเวณลานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ (เจดีย์ทอง) วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เนื่องในงานเฉลิมฉลองโนรา “ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”

วันนี้ (25 มี.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และพิธีบวงสรวง พร้อมอัญเชิญทวดนวลทองสำลี หรือทวดยายหมลี ขึ้นประดิษฐานยังแท่นเบญจา โดยมี นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รศ.วิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทวดยายหมลี หรือทวดนวลทองสําลี

สำหรับทวดยายหมลี หรือทวดนวลทองสําลี เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางอุ้มบาตร ลักษณะเครื่องทรงคล้ายการแต่งกายของมโนราห์ เนื้อสำริด สูง 150 เซนติเมตร สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด สันนิษฐานว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตำนานเล่าว่าในอดีตนานมาแล้ว มีหญิงคนหนึ่งมาพักอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณนี้ ได้สอนให้ชาวบ้านรู้จักการปั่นด้าย และทอผ้า เป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้าน ต่างสำนึกในบุญคุณ จึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นเครื่องระลึก และให้ชื่อว่า “พระพุทธรูปยายสำลี” และยังมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอนุสรณ์ของ นางนวล ทองสำลี ธิดาพระยาสายฟ้าฟาด เจ้าเมืองพัทลุง ผู้ให้กำเนิด “ขุนศรีศรัทธา ต้นตำนานมโนราห์”

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกับเครือข่ายโนราภาคใต้ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมฉลองโนรา “ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 เพื่อเผยแพร่คุณค่าของศิลปะการแสดงโนราให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนโนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มีความสอดคล้อง และสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผ่านเครือข่ายโนราที่จะสร้างประโยชน์ให้ชุมชน และเป็นรากฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญทวดนวลทองสำลี (ทวดยายหมลี) ในวาระพิเศษ เพื่อให้ลูกหลานสักการะมโนราห์ 164 คน รำถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่ทวด และทวดยายหมลี การแสดงคณะโนราที่มีชื่อเสียง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมอบความบันเทิงตลอดทั้ง 2 วัน และในภาคค่ำพบกับการแสดงวงดนตรีโนรา คณะไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย และคณะมโนราห์โทน สมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง รวมถึงพิธีกรรมโนราโรงครู กิจกรรมเสวนา และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโนรา เป็นต้น

ภาพ – Raweepan Singdam, ไทยบันเทิง ThaiPBS

บทความต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE