นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์” ตั้ง 27 จุดตรวจหลัก

687
views

นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย

วันนี้ (11 เม.ย. 65) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พลตำรวจตรี สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ นายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้มีการรณรงค์เข้มข้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 (รวม 7 วัน) โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเน้นการตั้งด่านตรวจหลักและด่านชุมชน “ด่านชุมชนมีชีวิต” เพื่อให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ (Admit) ผู้เสียชีวิตลดลงมากที่สุด โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจในทุกอำเภอ ที่เป็นจุดตรวจหลัก 27 จุด และจุดตรวจรอง/ด่านชุมชน 164 ด่านชุมชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 เมษายน 2565

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE