ผู้ว่าฯ ทำพิธีสักการะ’พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช’ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ประชาชนในช่วงสงกรานต์

715
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

นครศรีธรรมราช – วันนี้ (11 เมษายน 2565) ที่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมในพิธีตามวิถีใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นอกจากพิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้ว ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 12 เมษายน 2565 พิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 6 แห่ง ที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้นครศรีธรรมราช (CLP) 08.30 น. พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จาก หอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เพื่อความเป็นศิริมงคล.

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
จุรีรัตน์ ยอดถึง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE