คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุมียอดการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 กว่า 1,500 ล้านบาท

547
views

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุมียอดการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 กว่า 1,500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ 1 ของเมืองรอง ลำดับ 2 ของภาคใต้ และลำดับที่ 9 ของประเทศ

นางสาวธันยพร คงเพชร คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญของรัฐบาล ในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ว่า จากมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการใน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการคนละครึ่งเฟส 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน และโครงการเที่ยวด้วยกัน

ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 20 เมษายน 2565 โดยในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มียอดการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 รวมทั้งสิ้น 1,503.47 ล้านบาท โดยมีผลการใช้จ่ายเป็นลำดับที่ 1 ของเมืองรอง ลำดับที่ 2 ของภาคใต้ และลำดับที่ 9 ของประเทศ จากจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ทั้งสิ้น 35,572 ร้านค้า ผลการใช้จ่ายแยกตามประเภทร้านค้า คือ ร้านค้าทั่วไป 724.36 ล้านบาท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 365.58 ล้านบาท ร้านธงฟ้าประชารัฐ 299.65 ล้านบาท ร้าน OTOP 74.38 ล้านบาท ร้านค้าบริการ 26.13 ล้านบาท Food Delivery 13.25 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 0.12 ล้านบาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน มียอดการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการ 150.69 ล้านบาท บัตรประชาชน 16.69 ล้านบาท และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก 17,325 คน ยอดการใช้จ่าย 12.38 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 3 โครงการแล้วมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 1,683.23 ล้านบาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE