อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เล่นน้ำล่องแพพาย เที่ยวธรรมชาติแบบส่วนตัวสุดๆ ชะอวด เมืองคอน

9867
views
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

ชะอวด นครศรีธรรมราช ~ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หรือเขี่อนห้วยน้ำใส เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบไปด้วยภูเขามากมาย บรรยากาศดี วิวสวย น้ำใสสะอาด

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านควนมีชัย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ ๓ ตำบลลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ ๓๕,๕๐๐ ไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอชะอวด ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอีกแหล่งหนึ่ง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

“หนีหนาว มาเที่ยวฝนใต้เป็นบรรยากาศใหม่ๆ ฝนตกตลอดทั้งวันที่ไม่ค่อยได้สัมผัสในการท่องเที่ยวธรรมชาติเดินป่าและเล่นน้ำล่องแพพายในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กับ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการเที่ยวแบบไพรเวท ส่วนตัวสุดๆไม่มีนักท่องเที่ยวอื่นมาเที่ยวเลยมีแต่กรุ๊ปผม 6 คนและเจ้าหน้าที่ 4 คน ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้าน นำเที่ยวอธิบายรายละเอียดของสถานที่ต่างๆ จุดอื่นที่เป็นจุดเที่ยวใน หมู่บ้านวังหอน ตำบลน้ำตก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ขอบคุณภาพ – ไปไหนก็ถ่าย / AEKDEKWEB

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE