นครศรีธรรมราช เปิดงาน OTOP เพื่อส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

522
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดงาน OTOP เพื่อส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ให้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP

วันนี้(3 มิ.ย.65) ที่ลานโปรโมชั่นชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าโรบินสัน โอเชี่ยนนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP )กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จำนวน 20 กลุ่ม และกลุ่มระดับ 1-5 ดาว

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาแล้วให้มีโอกาสนำออกสู่ตลาด รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับจังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดเผยแพร่ผลงานในระดับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังกำหนดให้มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมทดสอบตลาด กลุ่มผู้ประกอบการ OTOPด้วย

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE