ทช.บำรุงถนนสาย นศ.4006 นครศรีธรรมราช งบฯ 15.497 ล้านแล้วเสร็จ หนุนศก.-ท่องเที่ยว

883
views

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย นศ.4006 จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.710 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานทางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)บำรุงถนนสาย นศ.4006 จ.นครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานทางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการงานบำรุงถนนสาย นศ.4006 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015 – บ้านสวนอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 4.710 กิโลเมตร

โดยสายทางดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร ส่งเสริมการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการเดินทางให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ่านบทความต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE