นครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช

789
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองคู่แผ่นดินเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชน

24 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช ถนนพระบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายณัฐวัฒน์ ภัทรสิริรดานันท์ ประธานศาลพระเสื้อเมือง ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี โดยการจัดงานพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.2565 ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีอัญเชิญองค์พระเสื้อเมือง แห่รอบเมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23 กรกฎาคม และพิธีบวงสรวง ไหว้เจ้าที่ตามธรรมเนียมไทย-จีน พิธีพรหมณ์เชิญพระเสื้อเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับเครื่องสังเวย ขอพรจากพระเสื้อเมืองและเทวดารักษาเมืองนครศรีธรรมราช และพิธีสงฆ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม

โดยการจัดพิธีบวงสรวงฯ ครั้งนี้ยึดถือหลักปฏิบัติตามแบบแผนพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองตามพิธีโบราณที่ได้บันทึกไว้ ตามเอกสาร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ที่ได้มีการค้นคว้าศึกษา โดยข้อมูลที่มีการค้นคว้าในด้านประวัติศาสตร์นั้น พระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช เป็นองค์พระเสื้อเมืองที่มีอายุที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง มีบันทึกของการประกอบพิธีกรรม เพื่อความเป็นมงคลให้บ้านเมืองและประชาชนมาอย่างยาวนาน

สำหรับพระเสื้อเมือง ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อว่าเป็นเทวดาผู้คุ้มครองบ้านเมือง มีหน้าที่ในการป้องกันมิให้ภัยอันตรายเกิดแก่บ้านเมือง รวมถึงให้ความสงบสุขแก่คนในเมือง สำหรับเมืองนครศรีธรรมราช มีพระเสื้อเมืองเป็นเทวดาผู้คุ้มครองบ้านเมืองของตนเองไม่ต่ำกว่า 400 ปี โดยพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ คือ พระอิศวร ( พระศิวะ ) เป็นต้น แบบของพระเสื้อเมือง กล่าวคือ เทวรูปพระเสื้อเมืองมีพระเนตรที่ 3 สวมสร้อยปะคำ และทำท่ามุทราเหมือนเทวรูป ซึ่งแตกต่างจากรูปเคารพพื้นเมืองที่เคยมีมา อีกทั้งยังมีเทวรูป ที่เป็นเทวสตรีที่อยู่คู่กัน เรียกว่า พระแม่เมือง

ซึ่งเปรียบได้กับศักติ หรือทวีคู่กันกับพระเสื้อเมือง ในด้านประวัติความเป็นมา ไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดว่าศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราชสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่ แต่สันนิษฐานจากอายุของโบราณสถาน ฐานพระสยมภูวนาท (อายุ 800-900 ปี) ที่ในบริเวณเดียวกัน องค์พระเสื้อเมืองและพระแม่เมือง คงมีอายุไม่ต่ำกว่า 400 ปี จากหลักฐานการบันทึกระบุว่าพระเสื้อเมืองมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและได้รับการขึ้นทะเบียนประกาศเป็นโบราณสถานในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2479 ในปี พ.ศ.2552 ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราชชำรุดทรุดโทรมลง คณะกรรมการศาลฯ จึงยื่นหนังสือขออนุญาตบูรณะแก่กรมศิลปากร ในปี พ.ศ.2553 กรมศิลปากรอนุญาตให้มีการบูรณะ ทางคณะกรรมการศาลฯ จึงทำการสร้างศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราชใหม่

โดยใช้สถาปัตยกรรมจีนเป็นหลัก แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2557 โดยศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกิจกรรม และในด้านสถาปัตยกรรม จนทำให้ในปี พ.ศ.2562-2563 ศาลพระเสื้อเมือง ได้รับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัด และในปี พ.ศ.2563 ศาลพระเสื้อเมือง ได้รับรางวัลศาลเจ้าดีเด่น รองอันดับ 2 ในระดับประเทศ ประเภทศาลเจ้าขนาดเล็ก ในปัจจุบันศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช นอกจากจะมีพระเสื้อเมือง พระแม่เมือง ปุ่นเถ่ากง ปุ่นเถ่าม่า และ ตาขุนลก เป็นที่สักการบูชาแล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้ศรัทธาเข้าไปสักการะขอพร ตามความเหมาะสมกับสิ่งที่ปรารถนา เช่น ไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ เทพโชคลาภ ไท่ส่วยเอี๊ยะ เทพคุ้มครองดวงชะตา ตั่วเหล่าเอี้ยะ ( เจ้าพ่อเสือ ) พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นต้น

ปัจจุบันศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณตลาดท่าชี ถนนพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้เข้าสักการะขอพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE