ผวจ.เมืองคอน เตือน!! ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด 2-10 ส.ค. 65

808
views

นครศรีธรรมราช – นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย กอปรกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า จะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในหลักเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2565 โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง บริเวณอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันรับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้เน้นย้ำให้อำเภอพรหมคีรี และอำเภอต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งหน่วยงานในสังกัด ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ ให้รายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ ทางโทรศัพท์/โทรสาร 0 7535 8440-4 หรือที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE