ป.ป.ส.จัดกิจกรรมวันครบรอบ1 ปี วันปลดล็อกพืชกระท่อม ที่นครศรีธรรมราช

467
views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานครบรอบ 1 ปี วันปลดล็อคพืชกระท่อม ที่นครศรีธรรมราช

วันนี้ (25 สิงหาคม 2565) เวลา 17.00 น. ที่ตลาดลีวัฒนา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบวันปลดล็อคพืชกระท่อม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วย รมว.อุตสาหกรรม พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช นายสายัณห์ ยุติธธรรม นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ระยะเวลากว่า 78 ปี ที่กระท่อมถูกจัดให้อยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ของ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ไทยได้ปลดล็อกกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อหวังให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถปลูก กิน ซื้อ ขาย และครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยนำร่องที่ภาคใต้ และในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นี้ นับเป็นการครบรอบ 1 ปี ที่มีการปลดล็อคพืชกระท่อม

สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม จึงจัดกิจกรรมวันครบรอบวันปลดล็อกพืชกระท่อมขึ้น และ อยากขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวใต้ ที่ช่วยดูแลรักษาพืชกระท่อม จนเราเห็นว่าพืชกระท่อมมีประโยชน์จนสามารถปลดล็อคในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่งในวันนี้ก็ครบ 1 ปีแล้ว เป็นแหล่งภูมิปัญญาที่สำคัญ และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพืชกระท่อมให้เป็นพืชที่สร้างเงิน สร้างรายได้ต่อไปอย่างมั่นคง โดยระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เดิมพืชกระท่อม ไม่ สามารถพูดได้อย่างเปิดเผย ประชาชนต้องแอบกิน เคี้ยว แม้มีความสนใจจากสถาบันมหาวิทยาลัย หรือชาวต่างชาติ ต่อ พืชกระท่อม แต่ก็ติดข้อจำกัดทางกฎหมาย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อกพืชกระท่อม ปลุกเศรษฐกิจใหม่” โดยมี คุณอานาจ เหล่ากอที ผู้อานวยการกอง กฎหมาย สานักงาน ป.ป.ส., ประธานสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย (สปกท.) ประธานวิสาหกิจชุมชนฟาร์มครูหวัด จังหวัดพัทลุง ร่วมเสวนา นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันประกวดคาขวัญพืชกระท่อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวม 10,000 บาท มีการจัดนิทรรศการ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มครูหวัด, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์บ้านถ้าผึ้ง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง, สานักงาน ป.ป.ส., ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 11 และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแสดงดนตรีจากศิลปิน ‘มาลีฮวนน่า’ และวง Lกฮ ที่มาสร้างสีสรรค์บนเวที……/////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE