ผู้ว่าฯ เมืองคอน มอบเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ปากพนัง จำนวน 100 ชุด

492
views

ผู้ว่าฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบ “ชุดลูกเสือ-เนตรนารี” สนับสนุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลน จากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่อำเภอปากพนัง จำนวน 100 ชุด เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี

วันนี้(2 ก.ย.65) ที่โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ให้นักเรียนที่ขาดแคลนจากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปากพนัง โดยมีนางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอปากพนัง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมในพิธีพร้อมเพรียง

สำหรับการมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนดังกล่าว สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เพื่อปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดลูกเสือซึ่งถือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี

โดยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดพิจารณา จัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน ให้ได้มีชุดลูกเสือและเนตรนารีไว้สวมใส่ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารี เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต 1 ถึง 4 รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน โดยในวันนี้ได้นำชุดลูกเสือและเนตรนารีมามอบให้กับนักเรียนที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ อำเภอปากพนัง จำนวน 100 ชุด และโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ และประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้เป็นเงิน 10,000 บาทด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 กันยายน 2565

SHARE