เกาะกระ นครศรีธรรมราช แดนสวรรค์ของทุกสรรพชีวิต

28778
views
เกาะกระ นครศรีธรรมราช แดนสวรรค์ของทุกสรรพชีวิต

เกาะกระ เป็นหมู่เกาะเดียวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ในฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งท่องที่เที่ยวกลางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบรูณ์มากที่สุดในทะเลอ่าวไทย ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังบริสุทธิ์มาก มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีหาดทรายยาวประมาณ 150 เมตร มีแนวประการังครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ไร่ และยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดของอ่าวไทย โดยพบประการังแปรงล้างขวดหลายชนิด

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

นับว่าเป็นเกาะที่สวยงามคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ท้องทะเลอ่าวไทยที่หาชมได้ยาก เหมาะแก่การเที่ยวชมของผู้ที่รักในการดำน้ำหรือผู้ที่ชอบพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่เงียบสงบ เกาะกระ ประกอบด้วย 3 เกาะ และเกาะบริวารอีก 2 เกาะ คือ เกาะกลางและเกาะเล็ก และเกาะขนาดเล็กอีก 1เกาะ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “กองหิน” ซึ่งเกาะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขาสูงมีแนวหาดทรายสั้นๆ อยู่ทางทิศตะวันตก ทั้งนี้เกาะกระ ยังเป็นแหล่งวางไข่ของเตาทะเลอีกหลายชนิด เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ เกาะกระยังมีแนวป่าชายเลนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลากหลายชนิด ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลได้จัดทำแผนอนุรักแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลแบบยั่งยืน ต่อจาการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเล เพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง โดยเกาะกระ ถือเป็นพื้นที่ชายหาดที่มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่มากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่สงบ ปลอดภัยจากการคุกคามของมนุษย์ และมีธรรมชาติที่สมบูรณ์เกาะกระจึงเป็นเกาะในฝันของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมีโอกาสมาเยือนสักครั้งในชีวิต “อย่าลืมเกาะกระนครศรีธรรมราช หาดสวรรค์ของทุกสรรพชีวิต

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

การเดินทางไปเกาะกระ เนื่องจากเป็นกลุ่มเกาะที่อยู่ไกลมาก จึงเป็นการยากในการเดินทางไปยังหมู่เกาะ

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

เกาะกระ นครศรีธรรมราช

การเดินทางไปยังหมู่เกาะกระสามารถลงเรือได้ 3 จุด ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จุดแรกคือจากปากน้ำขนอม อำเภอขนอม ระยะทางประมาณ 79 ไมล์ทะเล จุดที่ 2 จากแหลมตะลุมพุกระยะทางประมาณ 29 ไมล์ทะเล และจุดที่ 3 จากอำเภอหัวไทรมีระยะทางประมาณ 53 ไมล์ทะเล แม้จะเดินทางลำบากแต่คงไม่ยากเกินใจไปถึง ใจถึงก็ไปถึง

หอยบุษราคัม

“หอยบุษราคัม” หอยชนิดใหม่ของโลก พบที่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมสยามบรมราชกุมารี มารู้จัก “หอยบุษราคัม” ด้วยกันครับ… (ข้อมูลภาพ นสพ.ไทยรัฐ)

ที่มาภาพ – Suphamon Akaros

เกาะกระ
หมู่เกาะกระ เป็นหมู่เกาะแห่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช – กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE