‘เมืองคอน’ ประกาศสงครามยาเสพติด ตรวจฉี่ม่วงข้าราชการทุกระดับชั้น

815
views

ผวจ.นครศรีธรรมราช เตรียมตรวจหาสารเสพติดในข้าราชการในทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจแก่ประชาชน ว่าข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมให้ทุกอำเภอ Re X-ray หาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.) ครั้งที่ 1 /2566 โดยมีพลตำรวจตรีสมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายในการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฝากเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกอำเภอตั้งศูนย์คัดกรองผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดในระดับตำบล ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด 165 ตำบล ผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 35 ศูนย์ อำเภอที่ครบ 100% มี 2 อำเภอ คือ อำเภอสิชล และ เชียรใหญ่ โดยอำเภอที่เหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้รีบ Re X-ray หาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่รายงานจังหวัดโดยด่วน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษา

ในเบื้องต้นมี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และ รพ.ท่าศาลา หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ให้ส่งตัวไปรักษา รพ.สวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อผ่านกระบวนการรักษา ให้เข้าสู่ครอบครัว ชุมชน โดยให้ศูนย์คัดกรองตำบลเป็นผู้ดูแล ในเรื่องของกินยารักษาต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างครอบครัวอบอุ่น โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าไปดูแล พร้อมให้หน่วยงานในกระทรวงแรงงาน เข้าไปดูแลในเรื่องของการสร้างอาชีพต่อไป

ทั้งนี้ หากครอบครัวไม่มีความพร้อม ไม่สามารถดูแลได้ ให้ส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล ซึ่งปัจุบันมีผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์ฯ ประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชจากยาเสพติด

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช ยังได้เตรียมที่จะทำการตรวจหาสารเสพติดข้าราชการในทุกระดับชั้น ทั่วทั้งจังหวัด ไม่เว้นแม่แต่ผู้ว่าฯ เอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจแก่ประชาชน ว่าข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ตุลาคม 2565

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE