เมืองคอน เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์”

1811
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “12 นักษัตรเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 4

วันนี้ (28 ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น.นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2565-2568 ครั้งที่ 1/2565 การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “12 นักษัตรเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการแข็งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ.2023) โดยมอบหมายให้ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -3 เมษายน 2566 กำหนดการแข่งขัน 39 ชนิดกีฬา 3 ชนิดกีฬาสาธิต และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2566 จำนวน 15 ชนิดกีฬา ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับภาค จำนวน 5 ภาค

กำหนดการแข่งขันแยกแต่ละภาค สำหรับภาค 4 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกภาค 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยเห็นว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการดการแข่งขันฯ ทั้ง สนามแข่งขัน สถานที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและกระตุ้น เศรษฐกิจภายในจังหวัด

ซึ่งกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 4 ณ จังหวัดนคศรีธรรมราช ใช้ชื่อว่า ” นครศรีธรรมราชเกมส์ ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกภาค 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ชื่อว่า ” 12 นักษัตรเกมส์ ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 ภายใต้ คำขวัญเกมส์การแข่งขัน ” เกมส์แห่งความสามัคคี สมานฉันท์ สร้างชาติ” และใช้มาสคอตน้องมังคุดคัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์นำโชคของการแข่งขัน เพื่อสื่อถึงที่มาและความสำคัญของจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฯ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE