พ่อเมืองคอน แจ้งเตือน 8 อำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง 8-11 ธ.ค.65

1723
views

นครศรีธรรมราช – แจ้งเตือน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565


นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามสถานการณ์ ในพื้นที่เสี่ยง กอปรกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 56/2565 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ในช่วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านสหพันธรัฐมาเลเชีย

ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขนอม สิชล ท่าศาลา พรหมคีรี ปากพนัง นบพิตำ และอำเภอพระพรหม ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำนตสิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของแม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำตรัง คลองชะอวด

นอกจากนี้ให้มีการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) รวมทั้งอ่างฯ ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่า ร้อยละ 80 และมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น เสียงน้ำลันกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากเกิด สถานการณ์ให้รายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบทางโทรศัพท์ โทรสาร 075-358440 ช่องทางวิทยุสื่อสารความถี่ 161.200 MHz หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง….

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

↗️
SHARE