เมืองคอน น้ำทะเลเอ่อล้นคลองปากนครท่วม “โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์”ประกาศปิด 2 วัน

585
views

นครศรีธรรมราช – วันที่ 19 ธ.ค. WWeera Kant ได้โพสต์เฟสบุ๊กความว่า..

ประกาศโรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ เรื่อง หยุดจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ (น้ำทะเลหนุน)

สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ และชุมชนเป็นบริเวณกว้าง ทำให้การเดินทางไปมาไม่สะดวก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดังนั้น โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ จึงขอประกาศหยุดจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 25565 และเปิดจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ปิยนารถ สุภาพโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE