ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “เมืองคอน” เปิดสักการบูชา ขอพร พระพุทธรูปและเทวรูปสำคัญ

634
views

นครศรีธรรมราช – ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ นี้ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช เปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาพระพุทธรูปและเทวรูปที่ประดิษฐานอยู่ในโบราณสถานสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ได้แก่ พระวิหารสูง หอพระสิหิงค์ หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ และโบสถ์พราหมณ์ เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ วันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๖

พระพุทธสิหิงค์

ประดิษฐานศิวลึงค์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสำริดอีกหลายองค์ อาทิ เทวรูปศิวนาฎราช พระอุมาและพระพิฆเนศ

เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงมาลารูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10 - 11

ลึงค์ศิลา 1,300 ปีประดิษฐาน โบสถ์พราหมณ์
ลึงค์ศิลา 1,300 ปีประดิษฐาน โบสถ์พราหมณ์
โบสถ์พราหมณ์
โบสถ์พราหมณ์

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสักการบูชา ขอพร พระพุทธรูปและเทวรูปสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่
.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

https://s.lazada.co.th/s.8waS3
SHARE