สวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ประจำปี 2566

1224
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน กำหนดจัดงานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก ส่งเสริมสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความภาคภูมิใจ ในมรดกธรรม มรดกโลก อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1) กิจกรรมการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา จุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.30-21.00 น.

2) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 00.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นิมนต์พระสงฆ์ 70 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

3) กิจกรรมเดินวิ่งราตรีเมืองคอน ครั้งที่ 7 ณ สะพานนครน้อย (สะพานหน้าเมือง) เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13.00-19.00 น. Check in นักวิ่งเวลา 19.40 น และปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 20.10 น.

4) กิจกรรมสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ บริเวณลานหน้าอาคารศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

5) กิจกรรมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ เมืองนคร ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 04.00 น. ณ บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ถือเป็นต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวนครที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน

6) กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ ถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นิมนต์พระสงฆ์ 200 รูป รับบิณฑบาตร

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE